בית המשפט לענייני משפחה בראי הפסיקה

גלי רון

הספר מרכז את הפסיקה הרחבה שהתגבשה במשך השנים שחלפו מאז נחקק חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995, ככל שהיא עוסקת בסוגיות הנוגעות לסמכותו העניינים, המקומית והבינלאומית של בית המשפט לענייני משפחה, סדרי הדין בבית המשפט לענייני משפחה (לרבות סדרי הדין בעניינים ספציפיים, כגון: ירושה, אימוץ ילדים, החזרת ילדים חטופים לחוץ לארץ, התרת נישואין במקרים מיוחדים, קביעת גיל ואכיפת פסקי חוץ בענייני משפחה) ודיני הראיות הנוהגים בבית המשפט לענייני משפחה (לרבות מינוי מומחה בענייני משפחה וסמכויות בית המשפט לפי סעיף 8(א) לחוק). הספר דן בסוגיות חשובות נוספות, כגון: זכות הקטין לייצוג והשתתפות ילדים בהליך המשפטי, יחידת הסיוע ותפקידיה, הגנת פרטיותם של המתדיינים בבית המשפט לענייני משפחה, גישור ופשרה בענייני משפחה וייצוג על ידי עורך דין בבית המשפט לענייני משפחה. בספר ישנה התייחסות לכשלי הדין הקודם ולאופן שבו ניסה המחוקק לתקן כשלים אלה באמצעות החוק החדש, והוא כולל גם ביקורת על הדין הקיים ותובנות לגבי הדין הרצוי. ייחודו של הספר הוא בסיקור מקיף של ההליכים הנוהגים בבתי המשפט לענייני משפחה, תחום שבו קיימת ספרות משפטית מקצועית מועטה יחסית. את הספר מקדימים דברי ברכה ופתיחה של פרופ' דוד ליבאי, שר המשפטים לשעבר ויוזם החוק להקמת בית המשפט לענייני משפחה. המשך...

נושא:
דיני משפחה וירושה
מספר עמודים בספר:
684
מועד פרסום:
01/01/2009
כריכה:
קשה

ספרים נוספים שעשויים לענין אותך

לבעלי מינוי