גופים דו מהותיים

גופים פרטיים במשפט המינהלי

אסף הראל

בספר ראשון מסוגו בתחום, המחבר מציג ניתוח אנליטי מקיף, לרבות מיון וקטלוג של תחולת המשפט המינהלי על גופים פרטיים בעלי היבטים ציבוריים, כגון בנקים, חברות ביטוח, קופות חולים, עיתונות ועוד. גופים אלה, המכונים "גופים דו-מהותיים", כפופים למערכת דינים כפולה, פרטית וציבורית. הספר מציג סקירה מקיפה ושיטתית של הדין המצוי בישראל, ממנה עולה כי הדין רווי בסתירות, ולעתים גם פגיעה בלתי מידתית בצביונם הפרטי. נוכח זאת, המחבר מציע משנה סדורה שתתווה אמות מידה ראויות לסיווגם ותבטיח פגיעה מידתית בזכויותיהם. המחבר ממחיש כיצד דיני המשפט המנהלי עשויים לקבל נופך שונה על-מנת להגן, מחד גיסא, על מעמדם הפרטי של גופים דו-מהותיים, ומאידך גיסא, למנוע ניצול לרעה של מעמדם הציבורי.

מספר עמודים בספר:
643
מועד פרסום:
01/05/2008

ספרים נוספים שעשויים לענין אותך

לבעלי מינוי