דיני ירושה

צוואות, ירושות ועזבונות

מיכאל קורינאלדי

הספר מבוסס על תיאוריה ועל פרקטיקה בנות יובל שנים: התיאוריה – מחקר והוראה באקדמיה, בארץ ובחו"ל, והפרקטיקה – עריכת דין בתחום זה. הספר הוא מהדורה שנייה, מעודכנת ומורחבת, של ספר קודם מאת המחבר (2008). מתוך התוספות והחידושים להלן דוגמאות אחדות: א. הגבלת שלטון היד המתה ויורש אחר יורש – על פי תנאי הכשרות לרשת, רק "כל מי שהיה בחיים במות המוריש כשר לרשת אותו". כתוצאה מכך, לדוגמה, הוראות מוריש המצווה לנכד שייוולד לאחר פטירתו, הן חסרות תוקף חוקי. הכלל מעוגן בהלכת ניז'ני נ' קורץ. אכן, תקנת הציבור מחייבת להגביל את יכולתו המשפטית של אדם לשלוט על רכושו לאחר מותו, אך צריך שיהא איזון מתאים בינה לבין חופש הצוואה. אפשר להערים על החוק על ידי צוואה לטובת תאגיד או נאמנות, שיחלקו לדורות הבאים. מזלנו שלא כל אדם נוהג כך, אחרת היינו הופכים למריונטות של אנשים שמתו. היוצא מן הכלל הוא יורש אחר יורש, אך החוק מגביל זאת עד שני דורות. הרפורמה בדיני הירושה מציעה להגביל את התקופה ל-100 שנה במקום לשני דורות (כמו בדיני נאמנות). המחבר בדעה שבדיני ירושה יש להגביל את הוראות המצווה ל-21 שנה. הקפאה לתקופה ארוכה יותר עלולה להוציא את הנכסים מהפעילות הכלכלית. ב. הגבלת שלטון היד המתה ודיני הצוואות ההדדיות – כידוע, לפי צוואה הדדית כל אחד מבני הזוג מצווה את עזבונו לבן הזוג שיישאר אחריו בחיים, ובמות שניהם – ל"גורם שלישי", כגון צאצאים או כל מי שבני הזוג חפצים ביקרו. הוראות בן הזוג האחד הן התמורה להוראותיו של האחר. מדובר כאן במעין חוזה. כאשר הובא תיקון החוק בעניין זה לכנסת, נאמר בדברי ההסבר כי 20% מהצוואות הן צוואות הדדיות. בינתיים גדל השיעור ל-25% מהצוואות. צוואה רגילה ניתנת לביטול או לשינוי בכל עת, אך צוואה הדדית היא פעולה משפטית דו-צדדית של שני בני הזוג. על כן, חלה עליהם הגבלה הדדית להימנע משינוי חד-צדדי של הצוואה. הבעייתיות הכרוכה בצוואה הדדית, עם ציווי לטובת אדם שלישי, נובעת מכך שלאחר מות אחד מבני הזוג, יהא עזבונו כפוף לשלטון יד המתה. כלומר, הזוכה מחויב להוראות המוריש, הממשיכות לעמוד בתוקף גם למשך ימי חייו של בן הזוג ששרד. הדבר פוגע בחופש הצוואה של הזוכה ואף בהתנהלות חייו, למשל במצב שבו הוא נישא מחדש ומנישואין אלה נולדו לו ילדים. הפתרון לכך טמון בקביעת מודל של צוואה הדדית שיכלול תניה המתירה לבן הזוג שנותר בחיים לשנות את הוראות המוריש. המחבר מוסיף ומנתח את דיני הצוואה ההדדית, בהשוואה ל"יורש במקום יורש" ול"יורש אחר יורש" . ג. נכסים מלבר העיזבון – נכסים אלה , כוללים כידוע סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם מכוח ביטוח חיים, קופות פנסיה ותגמולים. נכסים אלה הם בני חלוקה לפי ההסדר החוקי של יחסי ממון בין בני זוג, מחוץ לגדרי דיני הירושה. התכונה החשובה של נכסים אלה היא שהם מהווים מקלט מפני נושי העיזבון. הספר מחדש שגם רכיב החיסכון בביטוח חיים שייך לסוג זה של נכסים. יודגש כי מדובר בהיקף ענק של נכסים במשק. בספר, מוצע לתקן את החוק ולקבוע תקרת סכום להגנה הסוציאלית מסוג זה. ד. הרפורמה בדיני ירושה. בספר נכללו פרקים מתוך הצעת הרפורמה בדיני ירושה שהיא חלק מהקודקס האזרחי, מאת ועדת קודיפיקציה בראשות נשיא בית המשפט העליון (בדימ'), פרופ' אהרן ברק. תדפיס ההצעה כולל דברי הסבר נרחבים ומאלפים של ועדת הירושה בראשות השופט (בדימ') יעקב טירקל, ועליהם נוספו הערות המחבר. ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת החלה לדון בקודקס. תשומת לב הוועדה הופנתה לספר ולהערות המחבר. המשך...

מהדורה:
שנייה
נושא:
דיני משפחה וירושה
מספר עמודים בספר:
551
מועד פרסום:
01/01/2012
כריכה:
קשה

ספרים נוספים שעשויים לענין אותך

לבעלי מינוי