הקפאת הליכים

הלכה למעשה

ורדה אלשיך, גדעון אורבך

במהדורה השנייה, שראתה אור לאחר חמש שנים מאז שפורסמה המהדורה הקודמת, מרחיבים המחברים – השופטת ורדה אלשיך, מהמובילות בתחום, ועו"ד גדעון אורבך, המלווה אותה כיד ימינה כעשר שנים – בדינים הסבוכים והמורכבים בתחום של הקפאת ההליכים ושל חדלות הפירעון. נוסף לפרקים הדנים, בין היתר, בבקשה להקפאת הליכים, בנאמן ובתפקידיו, בעובדים, בנושים המובטחים ובהתמחרות, נוספו לספר שלושה פרקים חדשים: הראשון עוסק ב"מבנים ונהלים עסקיים במבחן חדלות הפירעון", ובו דיון מעמיק בנושאים, כמו תווי קנייה, הסכמי בונוס, מיזמים משותפים ופעילויות משולבות בין החברה לבין גורמים עסקיים שונים, לרבות דיון בתניות לשימור הבעלות. השני עניינו "רשויות בהקפאת הליכים". בחלקו הראשון של פרק זה, סוקרים המחברים את המפגש שבין הרשויות המינהליות (רשויות מקומיות ורשויות המס) לבין החברה חדלת הפירעון. בחלקו השני דנים המחברים בסוגיה המורכבת של הקפאת הליכים ברשות מקומית, תוך הצגת מאפייניה המיוחדים. השלישי מתמקד בנושא "שכר טרחתו של הנאמן בהקפאת הליכים", נושא שהופרד מהפרק שבו נכלל במהדורה הקודמת, וזכה במהדורה זו לפרק נפרד משלו.דיני שיקום החברות מתאפיינים במיעוט החקיקה ובניסוחה הלאקוני של זו הקיימת. מכאן חשיבותו הרבה של הספר "הקפאת הליכים", הפורץ את הדרך לפתרונות משפטיים-מעשיים לעוסקים בתחום. המשך...

נושא:
דיני תאגידים
מספר עמודים בספר:
946
מועד פרסום:
01/01/2010
כריכה:
קשה

ספרים נוספים שעשויים לענין אותך

לבעלי מינוי