מבוא לתורת המסים

על מקורותיה, עקרונותיה, תכליתה והגיונה

יוסף אדרעי

תורת המיסים היא נקודת מפגש מרתקת של דיסיפלינות מגוונות: כלכלה ציבורית, מימון ציבורי, כלכלת עבודה ורווחה, תורת המימון וחשבונאות, פילוסופיה חברתית ומדינית וענפי משפט רבים (משפט חוקתי, מינהלי, אזרחי, עסקי-מסחרי, דיני עונשין ודיני מיסים). בכל אלה עוסק המחבר, שהוא משפט המלמד נושאים אלה בישראל, באירופה ובארה"ב, בצורה יסודית, אנאליטית, ידידותית, מובנת, מקיפה וכוללת. הספר בוחן בצורה מדויקת את שיטת המס הנוהגת ואת השפעותיה על התנהגותנו. הוא נועד לשפר את תהליך קבלת ההחלטות ברמת הפירמות, משקי הבית והמשק הלאומי; להציע דרכים לאיזון בין יעילות כלכלית וצדק חברתי; לבחון את השפעות הגלובליזציה והעידן החוקתי על חקיקת המס ועל פרשנותה. הספר מסביר בצורה ידידותית את שיטות המס השונות הנוהגות בישראל, ומציג בצורה בהירה את עולם המושגים העומדים ביסודן. הספר פונה הן לקבל הרחב, הן לקהל המקצועי העוסק בדיני מיסים: שופטים, עורכי דין, אנשי כספים, מנהלי עסקים וסטודנטים, והוא נועד להקנות להם כלי חשיבה מקצועיים, לציידם בידע ובהבנה מעמיקים, שיאפשרו פירוש נכון וראוי לשאלות מס מורכבות ולצפות כיווני התפתחות בעתיד, לעורר את היצירתיות של מתכנני המס ולסמן את האפשרויות השונות לתכנון מס לגיטימי, את גבולות המותר והאסור. המשך...

נושא:
דיני מסים
מספר עמודים בספר:
400
מועד פרסום:
01/01/2008
כריכה:
קשה

ספרים נוספים שעשויים לענין אותך

לבעלי מינוי