משפט מינהלי - כרך ג

משפט מינהלי כלכלי

דפנה ברק-ארז

כרך זה מוקדש לפן הכלכלי-מסחרי בפעילותן של הרשויות, המחייב החלה משולבת של עקרונות המשפט המינהלי והמשפט הפרטי על פעילות זו, במתכונת הידועה כ"דואליות נורמטיבית". הספר דן בהתקשרויות מסחריות של רשויות באמצעות מכרזים וחוזים, בהבטחות מינהליות ובתמיכות שרשויות מעניקות, בהיקף אחריותן של רשויות לנזקים שהן גורמות, בתאגידים הפועלים בזירה הציבורית כגופים דו-מהותיים, בהענקת זיכיונות מאת רשויות ובדין החל על ניהול המקרקעין של המדינה ושל רשויות אחרות.

עריכה:

דפנה שוופי

נושא:
משפט ציבורי
מספר עמודים בספר:
781
מועד פרסום:
01/01/2013
כריכה:
קשה

ספרים נוספים שעשויים לענין אותך

לבעלי מינוי