משפט מינהלי - כרכים א-ב

דפנה ברק-ארז

זהו ספר יסוד העוסק במשפט המינהלי מכל היבטיו – הכללים המגבילים את הסמכות המינהלית (ושוללים פעולה בחוסר סמכות או תוך חריגה ממנה), הכללים החלים על ההליך המינהלי (דוגמת זכות הטיעון, האיסור על ניגוד עניינים, הכללים הראייתיים המחייבים את הרשויות, וחובות של פרסום והנמקה) והכללים המגבילים את שיקול הדעת המינהלי (האיסור על שיקולים זרים, האיסור על הפליה והחובות לפעול בסבירות ובמידתיות). לראשונה, מכלול עקרונותיו של המשפט המינהלי נדונים בספר מקיף אחד, הבוחן את הדין החל, בהתייחס לשאלות שמעוררים דפוסי הפעולה העדכניים של הרשויות (דוגמת מדיניות ההפרטה והשימוש במנגנוני רגולציה חדשים). מחברת הספר, פרופסור דפנה ברק-ארז, פרופסור מן המניין, מופקדת הקתדרה למשפט וביטחון ע"ש קולטון ומנהלת מרכז-על צגלה למחקר בינתחומי של המשפט בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב, היא מומחית למשפט ציבורי (מינהלי וחוקתי).

נושא:
משפט ציבורי
מספר עמודים בספר:
1096
מועד פרסום:
01/01/2010
כריכה:
קשה

ספרים נוספים שעשויים לענין אותך

לבעלי מינוי